dokumenty potrzebne do budowy domu

Za pozwoleniem

Bez pozwolenia niczego nie zbudujemy (a nawet jeśli zbudujemy, to każą nam rozebrać). Pielgrzymkę po urzędach czas więc zacząć. Warunki zabudowy określane są przez miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy. W przypadku jego braku lub

więcej